top of page

По пътя към успеха

Д-р Павлина Величкова – представител на България на Международен научен семинар и заключителна среща на европейски проект HARMA+, Гданск, Полша, Музикална академия „Станислав Монюшко“,

април 19 – 22, 2023

PolandCut.jpg

През април след предварителна селекция от над 100 участника в Гданск се проведе Международен научен семинар и заключителна среща на  HARMA+ Проект: „Стратегическо партньорство – карта на преподавателските практики и педагогическите иновации в областта на музикалната теория във висшите образователни институции за музика“. Д-р Павлина Величкова от Департамент „Музика“, НБУ е селектирана като единствен лектор от България с доклад и презентация “Moodle as an E-Music Theory platform for students’ tests, examinations and competition in New Bulgarian University”. Проектът HARMA+ е с европейско финансиране, участват над 90 преподаватели по Теория на музиката от 40 музикални академии и университети с програми по музика от Европа. Всеки поканен участник кандидатства с предложение за доклад и презентация. След селекция от международна комисия по проекта са избрани 15 лектора с презентации в няколко раздела, с акцент E-learning.

Д-р Павлина Величкова е избрана на представи опита си на преподавател в Департамент „Музика“, Нов български университет, като част от Секция E – learning, с доклад и презентация за използването на електронната платформа Moodle за разработен от нея и провеждан от 9 години онлайн конкурс по Теория на музикалните елементи в Нов български университет и демонстрация на приложението на платформата за обучение, задания, тестове в специфични музикални дисциплини като Теория на музиката.

Следвайки стратегията на Нов български университет за развитие на електронното обучение, стартирало през 2003 с въвеждането на Moodle, платформата започва да се използва и в специфични и трудни за електронно обучение дисциплини като Теория на музикалните елементи, в която преобладаваща е практико-приложната част. В Департамент „Музика“ от 19 години се провежда конкурс по Теория на музикалните елементи. През 2014 за първи път д-р Павлина Величкова разработва и онлайн форма на конкурса в Мудъл, за да могат да участват студенти и от други висши учебни заведения, включително от други градове, без физическо придвижване. Тази форма се оказа привлекателна за студентите и ефективна, а по време на пандемията и единствено възможна. Паралелно с това са разработени специализирани тестове, включващи нотен материал, звукозаписи за прослушване, както и възможности студентите да качват и свой нотен материал, създаван по време на онлайн работата. Добрите резултати дават основание процесът на работата с платформата да стане постоянен за музикалната дисциплина и да продължава като част от процеса на дигитализация на обучението.

Проучването на организаторите, които изследват преподавателските практики в Европа показва, че до момента няма друг аналогичен дигитален опит и презентацията бе с обучителен характер за участниците. След селекция на специализирана комисия, опитът на НБУ е определен като иновативен и споделянето му дава възможност за потенциалното му използване от преподаватели и студенти в над 40 музикални академии и университети с изучаване на музика. На срещата в Гданск при представяне на опита в платформата Moodle с адаптирането й за нуждите на Теория на музиката, както и използването й за специализиран онлайн конкурс бе предизвикан сериозен интерес, тъй като се оказа, че много висши учебни заведения използват тази платформа, но никой не я прилага в специализирани музикални практико-приложни дисциплини.

Презентирането на възможностите за работа в Moodle за нуждите на специфична дисциплина като Теория на музиката и по-специално за нуждите на музикален конкурс демонстрира пред научната аудитория нова възможност за E-learning в областта и на други музикално-теоретични дисциплини, включително в практико-приложната им част, която може да бъде използвана, адаптирана и доразвивана в различни висши учебни заведения.

Участието на д-р Павлина Величкова даде възможност за включване на представител на Департамент „Музика“, НБУ за първи път в такава широкомащабна  специализирана професионална мрежа, демонстрира постижения и опит пред научна общност, създавайки международна видимост на дейности и достижения на Департамент „Музика“ и постави начало на бъдещи съвместни проекти в тази област.

В резултат на участието бяха създадени контакти с ключови фигури от музикални академии и висши учебни заведения с изучаване на музика с потенциал за развитие на съвместни проекти и обмяна на добри практики с НБУ. Интересът на аудиторията дава основание и за за привличане на студенти от чужди учебни заведения като участници в онлайн конкурса по Теория на музикалните елементи на НБУ и преминаването му на нов, международен етап през 2024.

Участието на д-р Павлина Величкова в този научен форум се осъществи с финансовата подкрепа на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ, с допълващото финансиране от Факултет за базово образование и Департамент „Музика“.

Новини
от участници в нашата Академия

Ventsi Kovachev_edited.jpg

За изборът и успеха

Очаквайте авторският филм на Венцислав Ковачев

Ventsi Kovachev_edited.jpg

О

Hrisiana.jpg

Една от 10-те Най

в The Outstanding Young Persons - TOYP - 2021, Християна Стоименова

Ventsi Kovachev_edited.jpg

.

.

Nika.jpg

Nika - Bad Habit

Дебютен сингъл

на Ника Михайлова - изпълнител и автор

Ventsi Kovachev_edited.jpg

.

.

  We recommend:

Scuola Leonardo da Vinci, Italy
Italian Language School

ScuoaLV.png

Learn Italian in Florence, Milan,
Rome, Turin and Viareggio

bottom of page